Compassion

Niet iedereen in de wereld is zo rijk als wij in Nederland. Stromend water, een dak boven ons hoofd, eten, onderwijs en veel meer. Dat is een luxe die we vaak vergeten. Zoals wij als kinderen opgegroeid zijn zonder (financiële) zorgen, zo willen we met Multiply ook kinderen zorgeloos laten opgroeien. Multiply sponsort per collega een kind bij Compassion, op die manier zijn we samenwerkend partner. Elke collega heeft één keer in de zoveel tijd een briefwisseling met het sponsorkind om ‘connected to reality’ te blijven en het kind te laten weten dat wij er voor ze zijn als sponsors.

compassion-partner-van
Missie van Multiply

Wij hebben als missie om organisaties vanuit kennis en innovatie efficiënt helpen groeien in een snel veranderende wereld. Omdat kennis een belangrijke pijler in onze organisatie is willen we de kinderen die bij Compassion projecten aangesloten zijn ook steunen in onderwijs en kennis. Multiply heeft afgelopen jaren samen met Compassion bijgedragen aan de bouw van twee scholen in Bolivia waar nu meer dan 550 kinderen dagelijks les krijgen en daarmee een kans in de maatschappij krijgen. Ieder kind verdient een kans om te leren en zijn of haar passies te ontwikkelen. De missie van Compassion dragen we graag ons steentje aan bij!

Missie van Compassion

Compassion Nederland wil gehoor geven aan Gods opdracht om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. Deze kinderen leven in armoede en dat heeft veel gevolgen voor hen: geestelijk, fysiek, economisch en sociaal/emotioneel. Compassion wil hen een leven in vrijheid bieden, zodat ook deze kinderen echt kind kunnen zijn om vervolgens op te groeien tot volwassen mensen.

Project Brazilië

In 2021 hebben we bij Multiply een bijdrage geleverd aan een mooi project in Brazilië. Het project was bedoeld om 235 families hun business te kunnen laten runnen of te verbeteren om op die manier toch inkomsten te genereren tijdens de pandemie.

compassion-brazilie-6_7_20220128_095809
compassion-brazilie-4_6_20220128_095805
compassion-brazilie-3_5_20220128_095805
compassion-brazilie-2_4_20220128_095804
compassion-brazilie-1_3_20220128_095801
compassion-brazilie_2_20220128_095800
compasion-brazilie-5_1_20220128_095755

Bakkerij Peru

In 2022 hebben we met Multiply bijgedragen aan de bouw van een bakkerij. De bouw en alles wat erbij komt kijken om een bakkerij op te starten werd gebruikt voor een workshop ondernemerschap waar 230 gezinnen aan deelgenomen hebben. Met als doel de economische impact van COVID-19 te verminderen.

a128y00000hbpst_fr-25243_photo1
a128y00000hbpst_fr-25243_photo2
a128y00000hbpst_fr-25243_photo3
a128y00000hbpst_fr-25243_photo4
a128y00000hbpst_fr-25243_photo5
a128y00000hbpst_fr-25243_photo6
a128y00000hbpst_fr-25243_photo7
a128y00000hbpst_fr-25243_photo8
a128y00000hbpst_fr-25243_photo9
a128y00000emsmx_ir-25243-photo_10
a128y00000emsmx_ir-25243-photo_9
a128y00000emsmx_ir-25243-photo_8
a128y00000emsmx_ir-25243-photo_7
a128y00000emsmx_ir-25243-photo_6
a128y00000emsmx_ir-25243-photo_5
a128y00000emsmx_ir-25243-photo_3
a128y00000emsmx_ir-25243-photo_2
a128y00000emsmx_ir-25243-photo_1

School 1 in Noord-Oruro (Milenium), Bolivia

4.finishedclassroom2_4_20200520_1018121
3.finishedclassroom1_3_20200520_101808
2.internalviewformthesouthside_2_20200520_101804
1.viewfromthenorthside_1_20200520_101801

School 2 in Oruro, Bolivia

a121m00000birmh_10_1_20210624_103354
a121m00000birmh_6._newclassroomusedasachurch_3_20210623_174331
a121m00000birmh_5._teamwork_2_20210623_174323
a121m00000birmh_3._workingtogether_1_20210623_174317
a121m00000birmh_1_1_20210624_103532