research

Thuiswinkel Markt Monitor 2023 Branche inzichten

Multiply

25 maart 2024

Thuiswinkel laat ieder kwartaal een benchmarkonderzoek uitvoeren naar de online consumentenbestedingen en aankopen in Nederland. Op 19 maart publiceerde Thuiswinkel de resultaten over 2023. Wij delen de belangrijkste inzichten, met de focus op producten in de branches Kleding, Schoenen, Home & Living en Health & Beauty.

Groei van online bestedingen voor diensten, lichte daling voor producten 

In 2023 vertoont de groei van online bestedingen een afvlakking na jaren van sterke stijgingen. Nederlanders gaven €34,7 miljard online uit, een bescheiden stijging van 3%. Het aantal online aankopen groeide ook licht, vooral dankzij een sterke groei in het vierde kwartaal. De dienstensector blijft de groei aanjagen, met stijgingen in pakketreizen en tickets voor attracties. Echter, de online bestedingen aan producten daalden licht, vooral binnen sectoren zoals Home & Living, Telecom en Kleding. Het aandeel online in de totale retailbestedingen en aankopen blijft stabiel, maar het aandeel online binnen totale productbestedingen is licht gedaald.  GfK geeft aan dat dit mogelijk komt door een voorkeur voor fysieke winkels in bepaalde sectoren.

Aandeel online op het totaal aantal bestedingen en aankopen van producten

Ten opzichte van 2022 is het online aandeel van het totaal aantal bestedingen voor producten gedaald van 23% naar 22%.

Het aandeel online aankopen voor producten is met 10% stabiel gebleven. Het bedrag dat consumenten gemiddeld online aan producten besteedden is met -2% licht gedaald. Online werd er ondanks deze daling nog steeds meer gespendeerd dan offline.

Aandeel online op de totale bestedingen
(Bron: Thuiswinkel Markt Monitor 2023)

Aandeel online op het totaal aantal aankopen 
(Bron: Thuiswinkel Markt Monitor 2023)

Gemiddeld besteed bedrag per online aankoop
(Bron: Thuiswinkel Markt Monitor 2023)

iDEAL blijft meest populaire betaalmethode

Voor het overgrote deel van de betalingen online werd iDEAL gekozen door consumenten.

Aandelen betaalwijzen - online bestedingen en online aankopen
(Bron: Thuiswinkel Markt Monitor 2023)

Inzicht in het aandeel online op de totale retail bestedingen per branche

Kleding
Voor deze branche is het online aandeel van bestedingen gedaald van 43% naar 40%. Het online aandeel in aankopen daalde van 29% naar 27%. Online werd in euro's 6% minder gespendeerd dan een jaar eerder. Er werden 10% minder online aankopen gedaan dan in 2022. (Toenemende) concurrentie vanuit de fysieke retail kan hieraan hebben bijgedragen.

Schoenen
Deze branche laat met 57% een lichte daling zien van -1% t.o.v. 2022 als het gaat om het online aandeel op de totaal aantal retail bestedingen. In aankopen daalde het aandeel van 43% naar 41%. Wel werd er in euro's online 1% meer gespendeerd dan een jaar eerder. Er werden 7% minder online aankopen gedaan t.o.v. 2022.

Home & Living
Home & Living laat met 23% stabilisatie zien in het aandeel van online aankopen. Het totaal aantal online bestedingen in euro's in deze branche laat daarentegen een flinke daling zien van -9% t.o.v. 2022. De reden hiervoor wordt gewijd aan de daling van de online bestedingen van meubels. Ook werden er 7% minder online aankopen gedaan dan in 2022.

Health & Beauty
Ook deze branche laat een stabilisatie zien, 16% van de totale retail bestedingen werd online gespendeerd. In totaal besteedden consumenten in deze branche online 2% meer euro's, terwijl er 4% minder online aankopen werden gedaan dan in 2022.

Online bestedingen per branche in miljarden euro's
(Bron: Thuiswinkel Markt Monitor 2023)

Aandeel online op de totale retail bestedingen per branche
(Bron: Thuiswinkel Markt Monitor 2023)

Aantal online aankopen per branche (in duizendtallen)
(Bron: Thuiswinkel Markt Monitor 2023)

Online bestedingen per branche
(Bron: Thuiswinkel Markt Monitor 2023)

Aandeel online op de totale retail aankopen per branche
(Bron: Thuiswinkel Markt Monitor 2023)

Infographic: alle e-commercefeiten in één oogopslag

(Bron: Thuiswinkel Markt Monitor 2023)

    Wil jij eens over bovenstaande sparren met één van de consultants van Multiply? Of ben jij benieuwd naar wat Multiply voor je kan betekenen om van 2024 een succesvol jaar te maken? Neem dan contact met ons op.

    Download het gehele onderzoeksrapport voor meer inzichten: Thuiswinkel Markt Monitor 2023