research

Sectorprognose Rabobank: Verdere economische groei verwacht

Multiply

14 maart 2024

Rabobank voorspelt in haar sectorprognose economische groei in 2024. Verwacht wordt dat de groot- en detailhandel profiteert van het koopkrachtherstel.

Economische vooruitzichten voor retailers

Na een periode van krimp in de eerste drie kwartalen van 2023, groeide de Nederlandse economie weer in het vierde kwartaal. Deze groei zal naar verwachting doorzetten in 2024 en 2025. Met stijgende lonen en een afnemende inflatie herstelt de koopkracht van huishoudens, wat leidt tot verdere groei in particuliere bestedingen. Daarnaast zal de overheid naar verwachting de economie stimuleren. Echter, bedrijfsinvesteringen zullen naar verwachting pas aan het einde van 2024 herstellen, en de buitenlandse vraag blijft beperkt. Op het gebied van de arbeidsmarkt blijft de krapte een knellende factor voor veel ondernemers. Rabobank verwacht daardoor op korte termijn slechts enige verlichting.

Handel bloeit op door herstel van koopkracht

Voor het komende jaar voorspelt Rabobank verdere verbeteringen in de koopkracht. Dit zal leiden tot een toename van de consumptie door huishoudens, wat gunstig zal zijn voor de groot- en detailhandel. Deze sector levert immers direct en indirect aan consumenten. Rabobank verwacht dat de toegevoegde waarde in de groot- en detailhandel dit jaar met 0,4 procent zal stijgen.

(Bron: Rabobank - Sectorprognose maart 2024)

Kleine omzetgroei door verbeterde koopkracht

In 2024 zullen zowel de detailhandel als de groothandel een lichte groei doormaken. Consumenten tonen wat minder pessimisme, wat een positief effect heeft op de markt. Hoewel het consumentenvertrouwen in februari van dit jaar nog negatief was met een score van -27, is dit een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar februari, toen het -44 was. Dit komt voornamelijk door hogere cao-lonen en een lagere inflatie, wat de koopkracht van de consument ten goede komt. Samen met de krapte op de arbeidsmarkt resulteert dit in een redelijk stabiele ontwikkeling van de omzet in de meeste deelsectoren.

Producten worden echter niet goedkoper. Veel bedrijven worden geconfronteerd met hogere operationele kosten, wat leidt tot prijsverhogingen. Of deze prijsstijgingen volledig kunnen worden doorberekend aan de consument, hangt sterk af van de concurrentie en de vraag. Groothandels lijken beter in staat om de gestegen kosten door te berekenen dan detailhandelaren.

Hoewel de macro-economische vooruitzichten voor 2024 minder slecht zijn dan in 2023, blijven ondernemers in de detail- en groothandel verschillende uitdagingen ondervinden. Vooral voor de detailhandel is het een uitdaging om de gestegen operationele kosten te drukken bij minimale prijsstijgingen, terwijl de sector al geruime tijd te maken heeft met personeelstekorten en stijgende personeelskosten. Voor groothandels blijven geopolitieke spanningen en conflicten zorgen voor uitdagingen, met name in transport en afzetkanalen.

(Bron: Rabobank - Sectorprognose maart 2024)

Wil jij eens over bovenstaande sparren met één van de consultants van Multiply? Of ben jij benieuwd naar wat Multiply voor je kan betekenen om van 2024 een succesvol jaar te maken? Neem dan contact met ons op.

Bron: Sectorprognose Rabobank maart 2024