research

(Online) retail in 2023: Verwachtingen en prognoses

Bas

4 januari 2023

Het is moeilijk om te voorspellen wat er in 2023 zal gebeuren in de (online) retail, omdat er veel factoren zijn die de ontwikkelingen kunnen beïnvloeden. In deze blog willen we je als retailer toch meenemen in de verwachtingen en prognoses die vanuit de markt te horen zijn.

Terugblik retail afgelopen 3 jaar

In de afgelopen jaren is er natuurlijk veel veranderd in de (online) retail. Waar de fysieke winkels (eventueel inclusief webshop) het door de coronacrisis zwaar te verduren hadden, gingen online webwinkels door het dak. Volgens ABN AMRO ervaarden kleding- en schoenenwinkels in 2022 gemiddeld een volumekrimp van respectievelijk -20,8% en -17,1% ten opzichte van 2019. In de afgelopen twee jaar herstelde dit zich en zat het niveau weer ongeveer op het niveau van 2019. De online retail zag, op 2022 na, echter ieder jaar een groei van het volume ten opzichte van het jaar ervoor. In 2022 is er een volumegroei van 70% te zien ten opzichte van 2019.**

prognose-retail-2023

Bron: CBS & ABM AMRO Sector Expertise

**Retailsector betreft zowel offline- als onlineverkopen en inclusief automotive en groothandel non-food. De branches betreffen fysieke winkels, evenals het deel dat deze winkels via een eigen onlinekanaal verkopen. Dit deel wordt niet apart aan het CBS gemeld. Internetomzet die wel apart bij het CBS gerapporteerd wordt, valt onder ‘Onlineretail’.

Kleding- en schoenenwinkels

Kleding- en schoenenwinkels deden qua volume en omzet goede zaken in 2022 ten opzichte van 2021. Dit is voornamelijk te wijten aan de sluitingen van de winkels in sommige maanden in 2021. In de transactiedata van ABN AMRO zijn de lockdowns duidelijk terug te zien. Bij een lockdown zie je dan ook het aantal online transacties flink stijgen en het aantal offline transacties dalen. 

transactiedata retail

Bron: ABN AMRO Transactiedata

Online retail

In 2022 zijn de online transacties gedaald ten opzichte van 2021. Logisch als we kijken naar de verschillen in coronamaatregelen tussen deze jaren. Echter is online niet meer weg te denken door de coronacrisis. Ook voor de traditionele retail niet. In het figuur hieronder valt wel goed te zien dat de er een rem zit op de omzetgroei van online transacties. 

online-omzetgroei-remt-af

Bron: CBS (index 2015=100)

Verwachtingen retail 2023

Na een aantal uitdagende coronajaren voor de retail dienen zich er nu ook weer nieuwe uitdagingen en problemen aan. Denk aan de stijgende energie-, inkoop- en transportkosten. Hierdoor zullen de marges kleiner worden in 2023. Er wordt verwacht dat de koopkracht weer enigszins toe gaat nemen ten opzichte van 2022, maar niet volledig zal herstellen. Ondanks verschillende maatregelen vanuit de overheid, denk aan het prijsplafond voor energie en de hogere zorgtoeslag voor bepaalde inkomens, zullen consumenten ook in 2023 nog steeds erg voorzichtig zijn met het uitgeven van hun geld. Vooral voor niet-essentiële en luxere aankopen geldt dat deze achterwege gelaten zullen worden of op zoek gegaan zal worden naar alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan tweedehands producten. 

Uit de inzichten van Black Friday afgelopen jaar hebben bleek ook dat de overwegingsfase bij een aankoop langer is geworden. We zien terug dat consumenten vaker en langduriger prijzen aan het vergelijken zijn om zo de beste deal te krijgen. De verwachting is dat dit als gevolg van de eerder benoemde externe factoren ook in 2023 zo gaat zijn. 

Ook wordt verwacht dat de prijzen tot aan 2023 zullen blijven stijgen. Door stijgende grondstofprijzen en transportkosten werden inkoopprijzen verhoogd. Volgens INretail was de inkoopprijs voor kleding bijvoorbeeld al tot 30% gestegen. De doorberekening in de prijs voor de consument was natuurlijk pas in het najaar zichtbaar, omdat de kleding toen pas in de winkel hing. Het goede nieuws is dat er ondertussen een daling is te zien in de grondstofprijzen, het tekort aan het materiaal begint af te nemen en er minder problemen zijn in de transport. Hierdoor zal jij als retailer ook gaan merken dat de inkoopkosten weer zullen dalen. Echter duurt het ook even voor je dit als retailer terug gaat zien, omdat je als retailer aan het einde van de keten opereert.

Conclusie en advies voor retail Multiply

Op basis van de geluiden uit de markt en de verschillende bronnen die we gebruikt hebben, kunnen we wel concluderen dat ook 2023 een uitdagend jaar gaat worden voor de retail. De redenen hiervoor zijn eerder in deze blog al benoemd. Echter zijn er ook altijd dingen die jij als retailer kunt doen om zo goed mogelijk met de huidige situatie om te gaan. Laatst hebben we bij Multiply ook onze blog geüpdatet waar je de trends en ontwikkelingen voor online retail kunt lezen. Belangrijk is dat je deze goed leest en hier zo goed mogelijk op inspeelt.  

Mocht je nog vragen hebben of extra informatie willen, neem dan via deze link contact met ons op!