news

iOS 14 update versus Facebook. Wat nu?

Yoran

15 maart 2021

Als adverteerder op Facebook kan je er niet omheen, de iOS 14 update komt er aan! Maar wat betekent dit nou? In juni 2020 heeft Apple tijdens de Worldwide Developers Conference (WWDC) product- en beleidswijzigingen aangekondigd. Hierbij zal na het invoeren van de nieuwste iOS update aan iOS gebruikers gevraagd worden of hun data via Apple’s App Tracking Transparency (ATT) framework, gebruikt mag worden of niet. Zo zal door middel van een simpele pop-up de manier van adverteren drastisch kunnen veranderen.

Wat is er aan de hand?

Als de gebruikers namelijk weigeren om hun data via het ATT framework te laten tracken dan zal de Facebook Pixel deze data missen. Deze wijzigingen beperken dan met name de mogelijkheden om op effectieve wijze advertenties weer te geven aan mensen die eerder acties hebben ondernomen op de website. Ook zal het meten van conversie-events en het voorspellen van kosten per actie minder accuraat worden.

Dit heeft dus grote gevolgen voor het adverteren op Facebook. Maar ook Facebook zelf heeft hier een groot probleem aan. In eerste instantie was Facebook ook niet van plan om deze pop-up te laten zien. Het werd echter al snel duidelijk dat de app dan niet meer in de App Store te vinden zal zijn, wat uiteraard nog grotere negatieve gevolgen zal hebben.

Belangrijk om te weten is dat Facebook voornamelijk de leiding heeft genomen in deze discussie, maar dat dit effect heeft op alle apps in de App Store, dus ook op Pinterest-, Snapchat-, TikTok- en LinkedIn Advertising.

Wat nu te doen?

Gelukkig is er voor dit probleem ook een oplossing bedacht. Facebook heeft hiervoor een aantal stappen opgesteld die doorlopen moeten worden om data tracking (tot op zekere hoogte) toch mogelijk te maken voor iOS gebruikers.

Domein verifiëren

Allereerst is het belangrijk dat het domein geverifieerd wordt. Hierdoor is het voor de machines van Facebook duidelijk welk domein of welke website bij welk Facebook Business account hoort, waardoor de data gemakkelijker aan de juiste campagne gekoppeld kan worden. Dit is vrij eenvoudig en kan op drie manieren gedaan worden. Door middel van DNS-verificatie, HTML-upload of een meta-tagverificatie. Binnen de Facebook Business Manager wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je dit moet doen. Belangrijk is wel dat degene die de verificatie wil machtigen beheerdersrechten heeft.

Conversie-events

Na het verifiëren van het domein is het mogelijk om maximaal 8 conversie-events in te stellen. De conversie-events moeten gerangschikt worden op basis van de prioriteit van het event. Hierbij is het belangrijk te onthouden dat het gaat om optimalisatie van de campagnes. Zo wordt dan ook alleen het event met de hoogste prioriteit gerapporteerd en gaat Facebook de campagnes op basis van dit event optimaliseren. Een tip is om te kijken welke conversie-events in eerdere campagnes voor de beste resultaten hebben gezorgd. Was dit bijvoorbeeld ‘leads genereren’? Of toch ‘aankoop’? Hieronder is te zien hoe het instellen van de conversie-events er uitziet.


Conversions API

Een volledig andere manier van het meten van data is door gebruik van de conversions API. Hierbij worden geen cookies vanuit het web gebruikt om data te verkrijgen, maar komt dit vanuit je eigen server. Hierdoor hebben adblockers en iOS updates geen impact op het meten van conversie-events. Door het gebruik van de conversions API is het voor Facebook dus toch mogelijk om met de data die hier uitkomt jouw campagnes te optimaliseren en is het mogelijk om de resultaten met meer precisie te meten. Belangrijk is wel dat de cookiemelding en privacy statement up-to-date zijn, zodat er wel toestemming gegeven kan worden voor het uitwisselen van de data tussen jouw server en Facebook.

Het is wel duidelijk dat deze verandering een grote impact gaat hebben op het advertentielandschap van de social media platformen. Het is dan ook belangrijk om deze stappen te doorlopen, zodat je zo goed mogelijk voorbereid bent op de iOS 14 update. Wij bij Multiply helpen dan ook graag om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de iOS 14 update. Wil je nu alvast geholpen worden? Neem dan contact met ons op!